24 mei: Spreekuur gemeente & politie voor Mortiere en Dauwendaele

Onder de naam Wijktijd kunnen inwoners van de wijken Mortiere en Dauwendaele op een aantal avonden op het spreekuur terecht met vragen, klachten, suggesties of complimenten over hun wijk. Het spreekuur wordt gehouden in woonzorgcentrum Hof Mondriaan, Vrijlandstraat 28.

 Het eerstvolgende spreekuur wordt gehouden op donderdag 24 mei a.s. van 19:00 uur tot 20:30 uur.

Het volgende spreekuur is op dinsdag 3 juli.

Bij het spreekuur kunnen inwoners vragen stellen aan de wijkmanager, de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Middelburg en de wijkagent. Regelmatig is er ook vertegenwoordiging vanuit woningcorporatie Woongoed. Het spreekuur komt voort uit de samenwerking van gemeente en politie met bewoners om de leefomgeving op het fysieke en sociale gebied te verbeteren en de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving te vergroten. Gemeente en politie trekken regelmatig samen op in de wijken. Zo worden er bijvoorbeeld in het kader van de inbraakpreventie en verkeersveiligheid eveneens samen acties georganiseerd.

No Comments Yet.

Leave a comment