Recent Posts by Beheerder

bestemmingsplan Dauwendaele

bestemmingsplan Dauwendaele (Middelburg) actualisering 2014, onderdeel archeologie paragraaf @.@ Archeologie In Europees verband is het zogenaamde “Verdrag van Malta” tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet mogelijk is dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het…
Lees meer

Recent Comments by Beheerder

No comments by Beheerder yet.