Category Archives: Geschiedenis van de wijk

Geschiedenis van de wijk Dauwendaele

In het midden van de 18e eeuw onderscheidden de Zeeuwse buitenplaatsen zich van de Hollandse door een vertoon van ongebreidelde luxe, een overdaad die we in Holland niet in hoge mate aantreffen. Zo beschikten de Zeeuwen sinds de 17e eeuw over fortuinen, die zelfs in enkele gevallen tot in de 19e eeuw de basis zouden…
Lees meer

Buurten en eigenschappen van Dauwendaele

Buurten en eigenschappen van Dauwendaele Door de ontwikkeling en groei van het Sloegebied na de oorlog, was er de noodzaak om in te spelen op de groeiende vraag naar huisvesting op Walcheren. Middelburg deed dit door woongebied te creëren aan de zuidkant van het kanaal in het plan Zuid. Ter hoogte van de molen in…
Lees meer

Dauwendaele: de naam

Waar komt de naam Dauwendaele vandaan. Om de naam te achterhalen zijn archieven de aangewezen plaatsen. In Middelburg zijn dat het Zeeuws archief en de Zeeuwse Bibliotheek. Uit het Zeeuws archief is de aard van de buitenplaats Dauwendaele te achterhalen met zijn bewoners en de toen heersende gebruiken en cultuur . In de bibliotheek staan…
Lees meer

Historische bronnen ‘Kruitmolen de Gouden Draek’

Historische bronnen ‘Kruitmolen de Gouden Draek’ Aan de Segeerssingel en de Westelijke Oude Havendijk lag in de 18e eeuw kruitmolen De Gouden Draek. Een kruitmolen is een fabriek waar buskruit werd gemaakt uit salpeter, zwavel en houtskool. In de loop van de 17e en 18e eeuw kende Nederland een grote economische bloei, mede dankzij de…
Lees meer