Category Archives: Geschiedenis van de wijk

Naam Dauwendaele

Dauwendaele: de naam.   Om de naam te achterhalen zijn archieven de aangewezen plaatsen. In Middelburg zijn dat het Zeeuws archief en de Zeeuwse Bibliotheek. Uit het Zeeuws archief is de aard van de buitenplaats Dauwendaele te achterhalen met zijn bewoners en de toen heersende gebruiken en cultuur . Dauwendaele is een samengesteld woord en…
Lees meer

Historische bronnen ‘Kruitmolen de Gouden Draek’ en ‘De Lijnbaan’

Historische bronnen ‘Kruitmolen de Gouden Draek’ Aan de Segeerssingel en de Westelijke Oude Havendijk lag in de 18e eeuw kruitmolen De Gouden Draek. Een kruitmolen is een fabriek waar buskruit werd gemaakt uit salpeter, zwavel en houtskool. In de loop van de 17e en 18e eeuw kende Nederland een grote economische bloei, mede dankzij de…
Lees meer

Kruitmolen de Eendracht

Kruitmolen de Eendracht In de zomer van 2007 heeft in de nieuwbouwwijk Mortiere bij Middelburg de opgraving plaats gevonden van de resten van de kruitmolen de Eendracht. Een kruitmolen is een fabriek waar buskruit werd gemaakt uit salpeter, zwavel en houtskool.  In de loop van de 17e en 18e eeuw kende Nederland een grote economische…
Lees meer

bestemmingsplan Dauwendaele

bestemmingsplan Dauwendaele (Middelburg) actualisering 2014, onderdeel archeologie paragraaf @.@ Archeologie In Europees verband is het zogenaamde “Verdrag van Malta” tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet mogelijk is dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het…
Lees meer