Category Archives: Uit de Wijk

Opening schooltuintjes Dauwendaele

Vandaag 18 april 2017 zijn onder veel belangstelling de schooltuintjes voor Dauwendaele in de Driewegenhof door wijkwethouder Saskia Szarafinski geopend. De kinderen van de Wilgenhof en de Vossenburgschool zijn zeer enthousiast om hun tuintjes nu te gaan gebruiken. Onder de deskundige leiding van CitySeeds vrijwilligers is dit project nu van start gegaan. Deze schooltuintjes heten…
Lees meer

Zeeuwse Huiskamer voor inwoners Dauwendaele

Wat is er nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen? Bij het project de Zeeuwse Huiskamer gaat het over dit onderwerp. De organisatie wil hierover praten met inwoners van de Middelburgse wijk Dauwendaele. De Zeeuwse Huiskamer bekijkt wat zelfstandig thuis wonen makkelijker maakt. De organisatie onderzoekt binnen dit project met HZ University of Applied…
Lees meer