22 november: De Vitale Revolutie in Dauwendaele

Op woensdag 22 november 2017, aanvang 20.00 uur organiseert de gemeente Middelburg een informatiebijeenkomst over De Vitale Revolutie (DVR) in Hof Mondriaan, Vrijlandstraat 28, Middelburg. Aanvang 20.00 uur.

 

Met de Vitale Revolutie Middelburg willen we ervoor zorgen dat de gezonde keus normaler wordt. We willen samen werken met onze inwoners van de wijk Dauwendaele aan een combinatie van bewegen, gezonde voeding, zingeving, sociale contacten en financiële bestaanszekerheid.

We streven op deze gebieden naar een grote verbetering in ruim drie jaar. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheid en inwoners spannen zich gezamenlijk in om van Dauwendaele de vitaalste wijk van Zeeland te maken.

 

Het is belangrijk dat we als gemeente wijkgerichte initiatieven stimuleren. Zeker wanneer we de betrokkenheid van onze inwoners willen vergroten om een duurzaam resultaat te behalen. We zorgen voor opschaling van bestaande burgerinitiatieven, we organiseren ontmoetingen tussen uiteenlopende organisaties die de samenhang in Dauwendaele vergroten en we helpen nieuwe initiatieven ontplooien.

 

Agenda:

1. Opening door Saskia Szarafinski

2. Korte presentatie door Saskia Szarafinski en Gerard van der Wal over wat heeft de gemeente Middelburg besloten over DVR in Dauwendaele

3. Korte presentatie hoe is het nu met Dauwendaele en wat gebeurt er al door Bianca de Vlieger

4. Wat betekent DVR voor Dauwendaele en hoe kunnen we als inwoners en organisaties van en in Dauwendaele daarin participeren?

5. Als ik of onze organisatie zelf een idee of project heb/heeft, hoe moet ik dat aanpakken? Kan ik daarbij geholpen worden?

6. Rondvraag

7. Sluiting

 

We willen uiterlijk 21.30 uur klaar zijn zodat er nog contact mogelijk is met elkaar en de aanwezige organisaties. Al uw vragen die u omtrent De Vitale Revolutie heeft kunt u deze avond stellen.

Als u, of uw organisatie/bedrijf, nu al ideeën/projecten heeft en u heeft daar vragen over, dan kunt u ook terecht bij de volgende contactpersonen:

Gemeente Middelburg:

Postbus 6000, 4330 LA Middelburg

 

Gerard van der Wal                                        g.van.der.wal@middelburg.nl

Projectleider De Vitale Revolutie                    0118 – 675505 / 06 – 46 20 15 61

 

Jacqueline Cijsouw                                         j.cijsouw@middelburg.nl

Secretariaat DVR                                            06 – 55 49 86 18

 

 

Wijk Dauwendaele:

Rob Bastian                                                       rjn.bastian@gmail.com

06 – 12 24 84 18

 

Gulsen Kostek                                                  gulsen_kostek@msn.com

06 – 21 91 39 82

Meer achtergrond informatie over De Vitale Revolutie kunt u nu al vinden op www.middelburg.nl/devitalerevolutie of www.devitalerevolutie.nl

No Comments Yet.

Leave a comment